ADVOPRIMUM Dr Daniel Meppen Kancelaria Adwokacka Hamburg

Biuro Hamburg
040 741 094 70
info@advoprimum.de
Biuro Berlin
030 60 60 70 27
info@advoprimum.de
Biuro Bremen
0421 161 929 03
info@advoprimum.de
Biuro Hannover
0511 122 782 29
info@advoprimum.de

Publikacje

Dr Daniel Meppen, LL.M. – wybrane publikacje:

 • Meppen, Daniel: Polskie prawo budowlane – Przegląd podstawowych przepisów prawnych, opublikowane w: Prawo Budowlane (Baurecht) 2017, str. 1123 – 1129 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Przekazywanie naprawy na zarząd: odrzucenie odszkodowania od administratora!, opublikowane w: Nieruchomości i prawo najmu (IMR) 2017, 29 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Polskie prawo zamówień publicznych – Przegląd podstawowych przepisów prawnych, opublikowane w: Nowy Dziennik prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych (NZBau) 2016. str. 413 – 417 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Zaliczka na kosztów sądowych nie wpisano wystarczające: termin wniesienia powództwa przekroczony, opublikowane w: Nieruchomości i prawo najmu (IMR) 2016, 209 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Administratora i architekta mozna zaskarżyć razem w sądzie krajowym, opublikowane w: Nieruchomości i prawo najmu (IMR) 2015, str. 523 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Odpowiedzialność członków zarządu polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, opublikowane w: Nowy Dziennik prawa upadłościowego i restrukturyzacji (NZI) 2015, str. 107 – 110 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Polskie prawo umów budowlanych: kodyfikacja w polskim Kodeksie cywilnym i jej luki regulacyjne, opublikowane w: Prawo Budowlane (Baurecht) 2014, str. 1872 – 1879 [ Print version ]
 • Meppen, Daniel: Papier wartościowy na okaziciela: Od pisemnego potwierdzenia do niepotwierdzonego na piśmie prawa wartościowego?, Göttingen 2014, 204 strony [ Print version ]

Dr Jan Kähler – wybrane publikacje:

 • Kähler, Jan: Bez podatku obrotowym, Poprawa sprawcy naruszenia praw autorskich za odszkodowanie zamiast opłaty licencyjnej ?, opublikowane w: komunikacja i prawo 2017, str. 369 – 371 [ Print version ]
 • Kähler, Jan: Problemy w przypadku nabycia nieliniowych cytatów internetowych w radiofonii i telewizji publicznej, opublikowane w: magazyn dla prawo autorskie (ZUM) 2016, str. 417 – 425 [ Print version ]
 • Kähler, Jan: Francuskie prawo cywilne i sądownictwo francuskie miast hanzeatyckich w Hamburgu, Lubece i Bremie, Frankfurt 2007, 389 stron [ Print version ]