ADVOPRIMUM Dr Daniel Meppen Kancelaria Adwokacka Hamburg

Biuro Hamburg
040 741 094 70
info@advoprimum.de
Biuro Berlin
030 60 60 70 27
info@advoprimum.de
Biuro Bremen
0421 161 929 03
info@advoprimum.de
Biuro Hannover
0511 122 782 29
info@advoprimum.de

Dr Daniel Meppen, LL.M.

dr Daniel Meppen, LL.M.
Adwokat (Niemcy) / Rechtsanwalt
Specjalista z zakresu prawa budowlanego i architektonicznego

Dr Meppen jest założycielem kancelarii ADVOPRIMUM. Swoją adwokacką działalność dr Meppen rozpoczął w 2009 roku w renomowanej kancelarii w Bremie w Niemczech. Od roku 2011 pracował w siedzibie dużej, ponadregionalnej kancelarii w Hamburgu specjalizującej się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości.

Głównym obszarem działalności dr Meppena jest doradztwo prawne przy większych projektach budowlanych i nieruchomościowych, przy procedurach udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenie sporów w procesach i postępowaniach sądowych w gestii prawa nieruchomości. Dr Meppen doradza ponadto w zakresie prawa handlowego i prawa spółek oraz odnośnie zagadnień z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Dzięki znajomości języka polskiego działalność dr Meppena obejmuje także międzynarodowe doradztwo w dziedzinie polsko-niemieckiego prawa gospodarczego oraz pomoc w prowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze Polski.

Dr Meppen jest specjalistą z zakresu prawa budowlanego i architektonicznego oraz członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników.

Języki: Niemiecki, Polski, Angielski.

Publikacje | Konferencje